Een vredestichter...

een vredestichter...

Een vredestichter is zich ervan gewaar dat zonder wederzijds respect een relatie niet oprecht en waarachtig kan zijn. Respect is vaak het eerste dat verdwijnt en het laatste dat weer terug komt.

Een vredestichter is zich er volledig van bewust dat de echte houvast in het leven een houding van waarachtigheid is waardoor er het vermogen is om te kunnen onderscheiden wat juist en onjuist is.

Een vredestichter is zich er volledig van bewust dat niets gedaan of gezegd kan worden 'met liefde' tenzij je van binnen in een staat van liefde staat. Liefde is dat wat het hart uitstraalt naar de wereld.

The peacemaker is aware that 'authentic happiness' is only possible following action that has been shaped by truth, delivered with love and that carries the gift of peace to another.

The peacemaker is fully aware that the real guide in life is a state of 'trueness' from which comes the ability to discern what is accurate and what is inaccurate. Truth is that which never changes.

The peacemaker is aware that the smallest gestures of kindness can touch and transform the perception and therefore the world of another.