Peace workshop

Peace workshop

Peace workshop

Praat in tweetallen, 10 minuten met je partner, wissel en luister dan 10 minuten naar de ander. Gebruik in je gesprek de uitgangspunten van de appreciate inquiry methode (waarderen en informeren).

1 Vertel eens iets over jezelf: wat vind je aantrekkelijk aan een vredige wereld en levensstijl? Waarom is vrede belangrijk voor je?

2 Vertel eens over een speciaal moment in je leven dat je een bewuste ervaring van vrede had. Misschien een moment uit je jeugd, of in gezelschap van bepaalde mensen, of tijdens een bepaalde bezigheid. Om welke activiteit ging het, wat was je aan het doen? Waarom was het zo speciaal voor jou? Hoe voelde je je?

3 Als je drie wensen zou mogen doen voor vrede en geweldloosheid in je dagelijks leven, je gezin, werk, omgeving, land of werelddeel welke zouden dat zijn?

Schrijf jouw wensen op:

  • Ik wens...
  • Ik wens...
  • Ik wens...


Wil je jouw wens delen?