Vredestalentenjacht

Vredestalentenjacht

De Vredestalentenjacht is een samenwerking van:

LEV:  platform voor Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven

Europa Direct

Parktheater (denkt mee in praktische uitvoeringszaken en ruimtes)

AG: tentoonstelling Oekrainsche Kunst (te bezichtigen tot 3 oktober)


Met de titel 'Vredestalentenjacht! Op jacht naar vrede!' willen we de Eindhovense burgers uitdagen zich in een continu proces vanaf 9 mei (Dag van Europa) tot en met 25 september aanstaande (Peace in the Park event) via muziek, zang, dans, redevoering, geschrift, theater, schilderij, tekening, etc. over dit onderwerp te uiten en het eindresultaat te presenteren tijdens het Peace in the Parc event op 25 september 2022.


Op maandag 5 september is in het Parktheater geoefend voor 25 september door het (voormalige) actiekoor LopendVuurtje onder begeleiding van Janine Heuts (zangpraktijkjanineheuts.com) Als je mee wilt zingen op de 25e laat het ons dan weten via het contactformulier of neem contact op stuur een bericht naar gemmabuffy@hotmail.com.

Op 4 september is er bij de open dag in het Parktheater een presentatie geweest over de vredestalentenjacht en het Peace in the Park event. Misschien was je erbij...

De kick-off van de Eindhovense Vredestalentenjacht n.a.v. de 'Dag van Europa' was op 8 mei in het Parktheater. Er was poëzie en muziek en dans.....

Er werden ideeën gelanceerd, de pers was er en schreef een aansporend en inspirerend artikel.

Hoe staan de zaken ervoor op 20 juli?

Op 13 juni, 13 juli en 22 augustus waren er inloopuren in het Parktheater voor overleg en informatie. Voel je welkom er bij te zijn op 5 september, 13.00 uur!

Het doel: om de Eindhovense Vredestalentenjacht een belangrijke inbreng te laten hebben in 'Peace in the Park' op 25 september.

Een eerste schets van deelnemers en programma tekent zich langzaam af. (link naar webpagina "programma")

De flyers voor de 25 september zijn klaar en grotendeels verspreid. Met een mooie Parkfoto erop. Een reactie van een doorgewinterde Eindhovenaar was: "......maar die foto is een ander park dan het Anne Frank Plantsoen........."

Het mag duidelijk zijn: zowel de parklocatie op de 25 september als de foto op de flyer als het woord "park" in de titel van het evenement............. Het zijn allemaal symbolische verwijzingen naar de gehele wereld als leefomgeving van mens en andere natuur, waarin de vrede zo hard nodig is. Uw creatieve bijdrage is nodig om daartoe hoop te bieden aan mensen en om verbinding te creëren en saamhorigheid te bevorderen tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek. Dat de politiek zelve ook tot creatieve en doorwrochte inzichten komt. Want zoals Einstein zei: vrede kan niet bereikt worden door geweld, maar door onderling begrip.


Beste mensen,

Een soort studieopdracht bij het platform levensbeschouwing en vrede bracht ons bij de Dag van Europa en de daaraan ten grondslag liggende rede van Schuman in 1950.

Had u er eerder van gehoord?

Ik niet, en ik was blij verrast toen ik de rede las.

En wat goed dat in 1985 besloten is om jaarlijks een oproep te doen om er aandacht aan te besteden.

Het is de speech waarop de huidige EU terugkijkt als haar oprichtingsmoment. Begonnen met de EGKS. Productie van Kolen en Staal zouden in de EGKS onder toezicht en beheer staan van een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit. K en S waren toen de basis grondstoffen van de wapenindustrie. Doel daarvan was dat oorlog materieel onmogelijk zou worden. Dat de ellende van oorlog allen bespaard zou blijven. Twee wereldoorlogen in de 20 e eeuw waren er al 2 te veel geweest. De ongelofelijke hoeveelheid energie, geld en grondstoffen die een nieuwe oorlog zou verslinden kon nu gebruikt worden voor modernisering van die K&S produktie en voor andere welvaart. De zwaarden omsmeden naar ploegscharen! De focus bij de EGKS lag op wereldvrede.

Wereldvrede door solidariteit en samensmelting van doelen. En samenwerken aan die doelen. Creatieve inspanningen worden gevraagd in die speech. (N.B. in alle vertalingen staat "creatief " behalve in de Nederlandse; daar staat "groot")

En wat goed dat in 1985 besloten is om jaarlijks een oproep te doen om er aandacht aan te besteden. Wat goed......! Maar tegelijkertijd ook een veeg teken....... Er moest een herinneringsdag komen. Waarom...? Om dat de dagelijkse praktijk in 1985 niet meer sprak over wereldvrede als doel.

En na 1985 is het niet veel beter geworden.

Brede intermenselijke relaties zijn in veel gevallen teruggevallen tot geldhandel en marktwerking; het woord wereldvrede komt praktisch nergens meer voor in politieke programma's. Niet de wereldvrede maar centen en groei van de interne markt waren hoofdonderwerpen bij b.v. de Griekse toetreding tot de EU in 2000. De gesel van de economische groei heeft grimmige vormen aangenomen. Nog steeds wordt onvoldoende ingezien dat continue economische groei een probleem is. Die groei beukt onophoudelijk op de wereld en onze leefomgeving. En de maatschappij vervalt in een tweedeling waarin juist de zwakken de lasten dragen.

Ook in het associatie verdrag van de EU met de Oekraïne ging het in 2016 niet echt over brede solidariteit. Er was geen voorstel om de grote graanproductie van de Oekraïne onder een Hoge Autoriteit te plaatsen om deze goed te verdelen onder b.v EU en Rusland. Met wereldvrede als doel.

By the way: zou de wereld tegenwoordig niet gebaat zijn bij een Hoge Autoriteit m.b.t. b.v. chips en lithium productie. Misschien ethisch gezien een uitdaging voor de Eindhovense high tech sector om daarin een initiatief te nemen.

In de door de EU zelf op internet gepubliceerde tijdlijn tussen 1950 en nu, ziet men hoe het woord vrede uitdooft. Hoewel het interbellum na de koude oorlog in 1989 grote kansen geboden heeft voor een soort Schuman revival heeft de EU toen geen oog gehad voor een groot deel van het Europese continent. Europa heeft zelfs mondelinge beloftes om de NAVO niet uit te breiden schielijk ingetrokken op bevel van de VS. Lidstaten van de EU, net allemaal de koloniale oorlogen een beetje beëindigd, kregen geen EU vluchtelingenbeleid van de grond en de EU vormde zich om tot een fort Europa, waarbij het leven van wie daar aanklopte blijkbaar niet telde.

En inmiddels is het draagvlak voor de EU onder de bevolkingen zorgelijk laag. Zou het kunnen helpen voor het draagvlak als de schijnwerpers weer meer expliciet op vrede gericht zouden worden?

Want......... Genoeg geklaagd!!

Klagen beschouwde Schuman niet als wondermiddel of als oplossing, voor zo ver ik weet.

Creatieve inspanning, samenwerking, samensmelten van individuele doelen, solidariteit, gemeenschapszin. Europese Gemeenschap klonk ook wel veel beter dan Europese Unie. Toch? Gemeenschapzin.

En een vredestalentenjacht...!

Voor creatieve inspanning moeten we onze geest een beetje vrij maken. Niet alleen aan wapens denken of aan groei of aan andere doctrines of dogma's of trauma's. Trauma's zouden zo veel mogelijk geheeld moeten worden. Ik was in de voorbereidingsfase dan ook aangenaam verrast door een krantenbericht hoe er in Eindhoven geluksdoosjes gemaakt werden voor kinderen van vluchtelingen, waar ook vandaan..... Om te ontspannen, om trauma's te verwerken en te laten helen.

Die ontspanning..., die geest vrijmaken en creatief aanjagen is dat ook niet een werkterrein van kunst, van levenskunst......

Levenskunst van elkaar bemoedigen, van verbinden, van dialoog aangaan,

Schuman sprak over doelen laten samensmelten

Een smeltkroes...

In een smeltkroes smelt alles ineen ten gunste van het eindresultaat.

Bij die gedachte kan men er eigenlijk niet omheen dat het werkwoord "winnen" en het zelfstandig naamwoord "winnaar" problematische begrippen zijn. Want maar al te vaak laat de winnaar zich niet omsmelten. Die blijft onoplosbaar ronddrijven in de smeltkroes. In de metaalproductie heet dat dan tenslotte een insluitsel, een ongewenste verzwakking van het geheel. Een potentiële aanslag op het functioneren. Een voorwaarde aan een winnaar zou moeten zijn dat ook hij of zij zich laat omsmelten. Daar zinspeelde die toespraak van 1950 op.

Aan het instrument smeltkroes uit de staalproductie gaf Schuman sociologische betekenis en een sociologische opdracht.

Bent u ooit op excursie geweest bij de staalproductie?

Die smeltkroes.............

Wie ermee gewerkt heeft of ooit gezien heeft dat ermee gewerkt werd weet hoe hard werken dat is, maar o, zo fascinerend!

Fascinerend..... de Eindhovense Vredestalentenjacht 2022 is geopend!

Iedereen veel succes gewenst!

KM 8 mei 2022