looking forward to see you at Peace in the Park on sunday 17 september 2023

zondag 17 september is de nieuwe datum voor Peace in the Park 2023!

Vrede door/voor iedereen & Peace by everyone/for everyone

Doe je mee?

Kom dan als organisatie of als vrijwilliger naar onze volgende bijeenkomst op

vrijdag 10 maart, 13.00 uur

 Vredesburo, Grote Berg 41, Eindhoven

 en help mee om dit event door denken en/of doen vorm te geven!

Voor meer informatie neem contact op via peaceintheparkeindhoven@gmail.com of bel met 040-2444078 (Kees Minderhoud)


Vrede en Europa             Peace and Europe

Europe Direct Eindhoven presents in cooperation with Zuyd Hogeschool and Vredesburo Eindhoven


We kijken terug op een bijzonder, fijn, warm en succesvol Peace in Park 2022 programma!


Enquête resultaten 'Voorgestelde aanpak voor het bereiken van Wereldvrede' tijdens het Peace in the Park festival in het Anne Frank plantsoen op 25 september 2022.

Tijdens het Peace in the Park festival op 25 september 2022 in het Anne Frank plantsoen
konden zowel de deelnemers als de bezoekers aangeven aan welke maatregelen ter
bevordering van de realisatie van wereldvrede en wereldeenheid, zoals die werden
voorgesteld door de Eindhovense Bahá'í Gemeenschap, de voorkeur werd gegeven
(maximaal 3 stemmen per persoon). De voorgestelde aanpak bestond uit de volgende
onderdelen (met in de laatste kolom het aantal uitgebrachte stemmen per onderdeel):

In totaal zijn er 162 stemmen uitgebracht waarbij niet iedereen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid maximaal 3 stemmen uit te brengen. Dit betekent dat er meer dan 54 mensen gestemd hebben.

De meeste stemmen, één op de vijf, zijn uitgebracht op punt 1, zeg maar VN 2.0, een wereldregering met verstrekkende bevoegdheden ter realisatie en bewaking van wereldvrede.


diashow/ foto's van Kim Balster

Mogelijk sta je ten onrechte op de beelden of wil je dit niet... Laat het ons weten op peaceintheparkeindhoven@gmail.com of neem contact op met iemand van het organiserende team!


Thought of Today

Peace ends when you are emotionally involved in a situation. The practice of being an detached observer helps you stay stable and calm. It is the best way to approach a decision in any circumstance.


Programma 25 september...


SAMEN BOUWEN AAN ONZE VREDEDonaties voor Peace in the Park Eindhoven 2022 zijn van harte welkom op Bankrekeningnr: NL33 TRIO 0784731578 t.n.v Stichting Vredesburo Eindhoven onder vermelding van PIP.

Het vredesburo is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zodat uw donatie in aanmerking komt voor aftrek bij aangifte inkomstenbelasting.