TERUGBLIK zondag 25 september 2022

Peace in the Park in Eindhoven

Vrede door/voor iedereen &Peace by everyone, for everyone

We kijken terug op een bijzonder, fijn, warm en succesvol programma!


Enquête resultaten 'Voorgestelde aanpak voor het bereiken van Wereldvrede' tijdens het Peace in the Park festival in het Anne Frank plantsoen op 25 september 2022.

Tijdens het Peace in the Park festival op 25 september 2022 in het Anne Frank plantsoen
konden zowel de deelnemers als de bezoekers aangeven aan welke maatregelen ter
bevordering van de realisatie van wereldvrede en wereldeenheid, zoals die werden
voorgesteld door de Eindhovense Bahá'í Gemeenschap, de voorkeur werd gegeven
(maximaal 3 stemmen per persoon). De voorgestelde aanpak bestond uit de volgende
onderdelen (met in de laatste kolom het aantal uitgebrachte stemmen per onderdeel):

In totaal zijn er 162 stemmen uitgebracht waarbij niet iedereen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid maximaal 3 stemmen uit te brengen. Dit betekent dat er meer dan 54 mensen gestemd hebben.

De meeste stemmen, één op de vijf, zijn uitgebracht op punt 1, zeg maar VN 2.0, een wereldregering met verstrekkende bevoegdheden ter realisatie en bewaking van wereldvrede.


diashow/ foto's van Kim Balster

Mogelijk sta je ten onrechte op de beelden of wil je dit niet... Laat het ons weten op peaceintheparkeindhoven@gmail.com of neem contact op met iemand van het organiserende team!


Thought of Today

Drinking Guilt-tea

How often do you find yourself drinking guilt-tea?

When you find yourself sipping some guilt-tea, stop savouring it. Instead, use that taste of guilt to understand why you feel guilty, and what you can do to make amends. Stop feeling guilty, be kind to yourself and try some new teas instead, like sereni-tea.


Programma 25 september...


SAMEN BOUWEN AAN ONZE VREDE

De wereld een voedselbos laten zijn...Donaties voor Peace in the Park Eindhoven 2022 zijn van harte welkom op Bankrekeningnr: NL33 TRIO 0784731578 t.n.v Stichting Vredesburo Eindhoven onder vermelding van PIP.

Het vredesburo is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zodat uw donatie in aanmerking komt voor aftrek bij aangifte inkomstenbelasting.