terugblik: de 'Spirit of Europe', 7 mei 2023 Parktheater

17-05-2023

Dag van Europa, 7 mei, 15.00 uur Parktheater- Kameleonzaal- Eindhoven

Jawel, de Dag van Europa is vastgesteld op 9 mei, maar ……….in Eindhoven namen we dit jaar al twee dagen eerder een voorschot…………. en krijgen we, zoals de organisatie hoopt, een langdurend na effect.

Omdat de aanleiding voor de Dag van Europa oproept tot permanente creatieve inspanningen die de vrede ten goed komen werd de dag in Eindhoven aangegrepen tot de aftrap van de Eindhovense Vredetalentenjacht 2023 en wel in dit jaar met de nadruk op poëzie. De inzendingstermijn loopt de gehele zomer tot 1 september.

Voorafgaand aan een toelichting over het ontstaan van de Dag van Europa klonk er beloftevolle muziek op de vleugel van veelbelovend jeugdig talent. Na de toelichting was er daarover onderling gesprek. Daarna klonk er levenspoëzie in compositie met pianospel.


Verslag: Dag van Europa, op 7 mei 2023 in het Parktheater

Het was de aftrap van een poëzie talentenjacht over wereldvrede en Europa. De inzendingstermijn loopt tot 1 september! Jouw inzending kun je sturen naar: jacques.giesbertz@edic-eindhoven.nl

Op 9 mei 2023 stond in Eindhovens Dagblad een voortreffelijk artikel over Robert Schuman, de Vader van Europa.

Hoe hij op 9 mei 1950 zijn toezegging over een voorstel tot Europese samenwerking last minute in vijf uur tijd van politiek voorstel tot gepubliceerd groot positief wereldnieuws maakte!

Op initiatief van het Eindhovens Vredesburo en Europe Direct werd zondag 7 mei in het Parktheater in Eindhoven ook aandacht besteed aan wat sinds 1985 is gaan heten "De Dag van Europa". De bijeenkomst was de aftrap voor de Eindhovense Vredestalentenjacht 2023. De aanwezigen werd naast muziek en poëzie ook het volgende ter overweging gegeven:

De Franse Minister van Buitenlandse Zaken Schuman begon zijn speech met de woorden "De wereldvrede kan slechts worden bewaard door permanente inspanning van alle creatieve krachten" en zag zelf daartoe op dat ogenblik als belangrijk:

  • Oorlog materieel onmogelijk maken.(oprichting van EGKS)
  • Individuele doelen laten samensmelten tot gemeenschappelijk doelen.

Bedoelde hij met het woord Europa in zijn rede wel daadwerkelijk het geografische continent Europa?

Doelde hij niet veel meer op een proces van heelmaking tussen de aartsrivalen Duitsland en Frankrijk die de voorafgaande 70 jaar drie maal de vlam in de pan hadden doen slaan? En dat nog altijd met het gevaar op herhaling! Was het niet daarom dat hij een proces wenste waarvoor hij andere landen uitnodigde partner en therapeut te zijn met als kernwaarde solidariteit?

Schuman heeft niet zelf meegemaakt dat de dag van zijn speech "Dag van Europa" is gaan heten. Die naam is eigenlijk ook vreemd.

  • Enerzijds omdat datgene wat nu EU heet maar een klein deel van het geografische grondgebied van het continent beslaat; in 1952 was dat 14 % en nu is dat ca. 38%. Wat daar nog bijkomt: de drie transcontinentale landen Rusland, Kazachstan en Turkije hebben meer grondgebied buiten Europa liggen dan het hele continent Europa zelf groot is.
  • Anderzijds omdat het eerste woord van de rede "wereldvrede" is.

En waarom zou het continent Europa daadwerkelijk het na te streven ideaal zijn? Dan zijn er toch altijd weer grenzen aan dat geografische Europa, hoe groot of klein dat verenigd Europa dan ook mag zijn. Dan zijn er toch altijd weer grenzen aan die verenigde solidariteit .

Is men in de huidige EU niet flink afgedwaald van de geest van de Schumanrede. Het woord vrede was in 1980 al uit de doelstelling verdwenen.

In 1989, het unieke en historische moment van het einde van de koude oorlog, heeft heel de EU de oren laten hangen naar de ingefluisterde gepropageerde NAVO uitbreiding en daarmee de eerdere goede beloftes aan Rusland niet zuiver ingevuld. Ploegscharen werden omgesmeed naar wapens, terwijl Schuman een pleidooi gedaan had voor het omgekeerde.

Nu het weer relatief dichtbij oorlog is propageert het Nederlandse kabinet aan de Nederlandse jongeren vanaf 17 jaar weer deelname aan de Nederlandse krijgsmacht. En heeft geweld niet altijd geleid tot geweldcycli? De sterkste mag dan weliswaar voor een moment winnen, maar de trauma's blijven. Een illustratie daarvan is de betrekkelijk recente Balkanoorlog waarin de trauma's van 450 jaar oud zo'n grote rol speelden. Elk geweld kan dus gewoon gedurende 450 jaar nadreunen. En dan ook nog eens met wapens die ondertussen minstens 450 keer meer slagkracht hebben.

Maar nu de dag van vandaag: Hebben we perspectief?

Vrede is er niet van vandaag op morgen. Er zijn stappen voor nodig, of liever nog: heel veel stapjes. Het wachten is dus niet op een sterke man of vrouw die het voor ons regelt. Iedereen kan beginnen in eigen omgeving.

Beginnen met op zijn minst naast het geweldverhaal ook een ander verhaal voor te bereiden: een verhaal met idealen die een kans maken om door andere wereldbewoners ook als ideaal gezien te worden!

De schrijfster Ursala le Guin zegt het zo:

We hebben stemmen van schrijvers nodig die alternatieven zien voor onze manier van leven en die ons een echte basis voor hoop kunnen voorhouden, die zich de vrijheid herinneren en toepassen. Dichters, zieners, realisten van een grotere werkelijkheid.

Daarom een Eindhovense Vredestalentenjacht 2023. Dit jaar met nadruk op poëzie.

Vandaag de aftrap. Dat burgers en politici door de resultaten geïnspireerd mogen worden!

Inzenden kan tot 1 september naar jacques.giesbertz@edic-eindhoven.nl

wil je meer weten stuur je bericht naar: peaceintheparkeindhoven@gmail.com


wil je meer weten over Europe Direct, bekijk dan onderstaand filmpje


Terugblik:

Dag van de Aarde 23 april 2023 bij Omslag

met een veelzijdig programma: ontmoeting,kraampjes, workshops, presentaties, zaden ruilen, hapjes, levende muziek, een vuur...