Living Peacebooks

Living Peacebooks

www.bkeindhoven.nl

Net als in een echte bibliotheek is er tijdens de Living Peace Library een catalogus met levende boeken, inclusief titels en een korte beschrijving. Als je een boek wilt lenen, dan kun je je aanmelden via deze website of via www.bkeindhoven.nl of bij de informatiestand van de Brahma Kumaris bij Peace in the Park (infostand van de BK staat bij de kinderactiviteiten) en wordt het boek voor je gereserveerd of gehaald  Na een korte uitleg heb je 20 minuten om je in het 'living peace boek' te verdiepen. Heb je het boek nog niet uit? Het is mogelijk om de leentijd met tien minuten te verlengen. Daarna wordt het boek weer ingeleverd voor de volgende leners.

Just like a real library, there will be a catalog of living books during the Living Peace Library, including titles and a brief description. If you want to borrow a book, you can sign up through this website or at www.bkeindhoven.nl or at the Brahma Kumaris information stand at Peace in the Park (BK's information stand is at the children's activities) and the book will be reserved or picked up for you After a brief explanation, you have 20 minutes to immerse yourself in the living peace book. Haven't finished the book yet? It is possible to extend the borrowing time by ten minutes. Then the book will be returned for the next borrowers.


LIVING PEACE BOOKS TITELS


Heeft vrede een toekomst? 

Hans Matheeuwsen


(ONT) snap je het wel? De kracht van ontkenning

Johan Laforce


Wat betekent 'vrede' voor gezondheid?

Karin Paling


(nl or english)/ na 15.00 uur

Vrede, wat betekent dat?/ Peace what does it mean?

Albert Cras

AANMELDEN


Het bijzondere van de Dialoog

Sjaak Evers


(nl or english)

The missing link in Peace 

Ingrid Arnold


na 15.00/nl or english

Vrede Altijd/Peace, all the time!

Albert Cras


(nl or english)

Innerlijke Vrede/ Inner Peace 

Paulien Keizer